MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Information ifm. Coronavirus

Til forældre og medarbejdere på Engesvang Skole.

5. maj

Kære forældre

Det er med stor glæde, at vi nu igen kan byde alle elever ind til 100 % skolegang fysisk på skolen. I nedenstående skrivelse kan I orientere jer om, hvordan og hvornår det organiseres på vores skole. Der er ligeledes nogle generelle informationer vedrørende Corona, hvorfor skrivelsen sendes til alle forældre – og ikke kun til de forældre, der har børn i den ældste halvdel af skalaen. Vi inddeler i overskuelige afsnit som vanligt, så det forhåbentlig bliver mere læsbart og mere enkelt at orientere sig i.

Hvornår kan alle elever være tilbage på Engesvang Skole? Det bliver sådan i Ikast-Brande Kommune, at de sidste klasser kan rulle ind i perioden torsdag d. 6.5 til mandag 10.5. Da kommunens testsystem først kan skalere op til at kunne teste alle børn fra 12 år fra på mandag, og Engesvang samtidig er det sogn i vores kommune med det største smittetryk lige nu, gør vi det på følgende måde:

9. årgang: Går på 100 % med det samme, hvilket betyder, at de også skal møde ind fysisk på fredag.

5. & 8. årgang: Er fysisk på skolen i denne her uge og overgår derfor i praksis også til 100 % med det samme. Eleverne skal derfor ikke længere have virtuel undervisning.

6. & 7. årgang: Eleverne fortsætter med virtuel undervisning torsdag og fredag i denne uge derhjemme. Fra mandag den 10.05 møder de ind til fysisk undervisning og afslutter dermed også deres virtuelle undervisning her.

0.-4. årgang + baseklasser: Alt fortsætter som hidtil.

Er der fortsat nødundervisning: Ja, nødundervisningsbegrebet fortsætter indtil sommerferien. Der er fortsat en klar ministeriel anbefaling om få og primære voksne i klasserne – så derfor vil vi fortsætte med dette indtil videre. Om vi laver bemandingsmæssige ændringer før sommerferien og dermed kan dække endnu flere fag end nu, vil vi vurdere på ud fra kommende anbefalinger og smittetryk.

Test af børn fra 12 år: Testsystemet fungerer rigtig godt allerede nu, og vi kan registrere, at stort set alle børn (i samråd med deres forældre) har fulgt den kraftige opfordring om at lade sig teste 2 gange om ugen. Tak for det. Vi skal nu have endnu flere elever testet hver mandag og torsdag, da alle elever jo er i skole fra på mandag. Der vil blive lavet en ny tidsplan til klasserne, når vi modtager de nye udvidede tider, og eleverne bliver derfor orienteret om dette af deres lærere. Børn under 12 år testes fortsat ikke.

Hvordan ser det ud med indgange, vask, toiletter og udearealer? Der sker ingen ændringer i de nuværende indgange, så alle elever fortsætter med at gå ind, dér hvor de plejer. Lærerne og pædagogerne vil i klasserne fortælle, hvis der sker ændringer for klassen i forhold til fordeling af vaske, toiletter og udearealer.

Rengøring på skolen: Ledelsen er i løbende kontakte med rengøringsfirmaet. Hver gang vi har haft ændringer, har vi også skullet justere på dette område. Det er vi langt med igen at gøre, således at alle strukturer er på plads til mandag. Til jeres orientering, bliver skolen pt rengjort på et højere niveau end normalt for netop at fremme sikkerhed og hygiejne.

Hvordan ser det ud med lejrskolerne på 6. og 7. årgang? 6. årgang står overfor en planlagt lejrskole om få uger, hvor vi bevidst har trukket en beslutning længe i håbet om, at der ville blive blødt op på reglerne for afvikling af lejrskoler. Det er desværre sådan, at den nye vejledning, som er gældende fra i morgen, fortsat udelukker lejrskoler. Vi har derfor intet andet valg end at udskyde 6. årgangs lejrskole til efteråret, hvor vi så håber på, den kan gennemføres. Vores 7. årgang har også deres udskudte lejrskole fra 6. klasse til gode. Da den er planlagt til midten af juni, vil vi her afvente kommende vejledninger og først træffe en endelig beslutning, når vi kommer væsentlig tættere på datoen. Vi håber, at der vil blive åbnet op for lejrskoler inden da, men kan naturligvis ikke garantere noget. Viser det sig heller ikke muligt at afvikle den i 7. klasse, vil vi også rykke den ind i efteråret.

Dette var vist ordene i denne omgang. Vi glæder os til at se alle børn tilbage på skolen – endnu et skridt mod mere normale tilstande J.

De bedste hilsner

Ledelsen på Engesvang Skole

6. april.

Efter påske kan de resterende klasser vende tilbage til fysisk undervisning - dog kun i 50%. Dvs. 9.-8. og 5. årgange er fysisk i skole i lige  uger og 7. og 6. klasse i ulige.

5. marts

Fra på mandag d. 8. marts har vi igen vores 9.K i huset til fysisk undervisning.

2. februar 2021

Kære alle forældre

Med gårsdagens udmelding om, at 0.-4. årgang kan genoptage skolegangen på skolen fra mandag den 8. februar, vil vi naturligvis bruge de kommende dage på at planlægge faciliteringen af dette. Der vil komme et længere skriv med den nærmere organisering af genåbningen inden weekenden. 

Vi glæder os til at se skolens yngste børn igen og håber samtidig, at denne del af genåbningen vil vise sig at være første vigtige skridt mod en åbning af skolen for alle børn indenfor en overskuelig fremtid. 

Med venlig hilsen

Ledelsen

 

30.12

Kære alle forældre

Med udmeldingen på pressemødet i går aftes, rejser der sig selvsagt en masse spørgsmål til skolegangen og sfo'en, som vi i ledelsen er gået i gang med at løse. VI kan i dag ikke give jer svar på alt, da vi fortsat mangler både nationale vejledninger på nogle områder samt kommunale oversættelser og fortolkninger. 

Det vi dog kan konkludere er, at alle elever fra 0.-9. årgang er hjemsendt i perioden 4.-17. januar og dermed overgår til nødundervisning hjemmefra. SFO og klubtilbud lukkes også. Der vil dog være mulighed for nødpasning på Broen for de børn, der har behov for det - fx børn med forældre, der arbejder i kritiske funktioner. Vi mangler i skrivende stund en fuldstændig klar definition af dette fra Undervisningsministeriet, men vejledningen skulle være på vej. Annette er i gang med at lave en vagtplan gældende fra mandag den 4. januar og vil orientere jer forældre specifikt om reglerne for nødpasning her på Aula, når vi ved mere. 

For elever på 5.-9. årgang fortsætter den virtuelle nødundervisning, som startede i uge 51. Da hele skolen nu er lukket ned for alle, kan vi dog ikke udelukke, at det vil medføre nogle mindre bemandingsmæssige/indholdsmæssige ændringer - det arbejder vi også med pt. Eleverne skal dog fra mandag morgen holde sig orienteret på Aula og Teams, sådan som de gjorde det før jul.

For elever på 0. - 4. årgang har vi brug for at få forberedt overgangen til hjemmeundervisningen. Der er dels nogle forberedelsesmæssige opgaver, som lærerne skal have løst, ligesom mange elever vil have brug for at få hentet bøger og materialer - samt specifikt for 0.-2. årgang ligeledes deres computere. Mandag den 4. januar bliver derfor en forberedelses- og klargøringsdag for lærerne på disse årgange, hvorfor I ikke kan forvente virtuel undervisning af eleverne denne dag. Vi vil åbne skolen for afhentning af materialer (nye som gamle) + computere mandag den 4. januar - forventeligt i tidsrummet 12.00-16.00. Nødundervisningen vil dermed først starte op tirsdag den 5. januar. 

De kommende dage vil vi, ligesom i dag, orientere os i de vejledninger, der kommer samt være i dialog med medarbejderstaben. Vi er helt klar over, at der er mange øvrige opgaver og spørgsmål, som skal løses og besvares inden den 4. januar - det arbejder vi med. I kan derfor forvente en ny og mere endelig opdatering i løbet af lørdag den 2. januar. 

I ønskes alle en rigtig god nytårsaften og et godt nytår. 

På ledelsens vegne

Claus Bredahl

17.12

Vi befinder os i en tid, hvor vi ret ofte er nødt til at forholde os til coronasituationen. Som bekendt har 5.-9. årgang i denne uge haft skolegang hjemmefra, mens 0.-4. årgang fortsat har kunnet komme på skolen med få og små ændringer til følge.

Hvordan situationen ser ud efter juleferien, tør vi ikke engang give et bud på her den 17. december. Vi ved til gengæld, hvordan skolerne er blevet bedt om at forholde sig til situationen i Ikast-Brande Kommune.

Det bliver derfor sådan, at vi planlægger efter, at alle elever kan møde tilbage fysisk på skolen mandag den 4. januar. Det er udgangspunktet, som både vi og I lige nu skal forholde os til.

Med afsæt i den usikre samfundssituation og de mange forandringer i restriktionerne, som vi har set og sandsynligvis fortsat vil kunne komme til at se, er vi dog samtidig nødt til at bede jer holde et mere vågent øje med Aula i løbet af juleferien end normalt. Vi vil i tilfælde af ændringer orientere jer denne vej – sådan som vi også tidligere har gjort det.

På trods af de mange ændringer i jule- og nytårstraditionerne, som vi alle står overfor, skal der her fra os alle på kontoret lyde en kæmpe hilsen med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle med tak for et rigtig godt samarbejde i et noget specielt år 2020.

På hele ledelsens vegne

Claus Bredahl

 

10.12

Regeringen og sundhedsmyndighederne har i dag (10/12-20) udvidet restriktionerne for skoleelever fra 5. til 9. klasse til også at gælde i Ikast-Brande kommune. Dette betyder: 1) Der er almindelig skolegang i morgen for alle. 2) Der vil blive indført hjemmeundervisning for 5. til 9. årgang fra mandag.

Al yderligere information vil blive givet på Aula i løbet af fredag eller løbende, når der er nyt.

 

 

Vi har i dag haft det første tilfælde af Corona på skolen (27/11-20)

Sidste nyt 27. november:

Vi har i dag haft det første tilfælde af Corona på skolen. En elev på 8. årgang har fået konstateret et positivt testresultat, hvorfor den pågældende 8. klasse og en baseklasse er blevet hjemsendt til testning og foreløbig isolation efter myndighedernes anbefaling. 

De berørte hjem er orienteret, så dette er blot en mere almen orientering til alle. Der er således heller ikke en forventning eller et krav om, at alle børn på skolen nu skal testes. Måtte man alligevel vælge at gøre det, sker det gennem corronaprover.dk - og ikke ved at kontakte lægehuset. Lægehuset har kontaktet skolen i formiddags, da deres telefonlinjer blev "lagt ned" - vi lovede dem derfor lige at sende denne præcisering ud. 

I ønskes alle en god weekend.

Med venlig hilsen

Ledelsen

 

 

Følgende er det seneste brev fra myndighederne om Covid19. (23.09.20)

Kære forældre

Mange steder i landet bliver flere og flere igen smittet af corona. En stor del af dem er børn og unge i alderen 10-29 år. Den udvikling skal vi have stoppet. Men kun ved fælles hjælp kan vi igen få bremset smitten. Vi gjorde det i foråret. Nu er tiden inde til, at vi igen skal smøge ærmerne op – ikke kun for at vaske hænder, men også for at komme den udbredte smitte til livs.

Til det vil vi bede om din hjælp.

Rigtig mange børn, unge og voksne følger allerede Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for at forebygge smitte. Og til dem skal lyde en stor tak. Men når coronavirussen får så godt fat i danskerne igen – og særligt de unge – må vi desværre konstatere, at vi igen har en stor fælles opgave i at nedbringe smitten. 

Derfor beder vi dig som forælder om at tale med dit barn/dine børn om corona og risikoen for smitte. Der vil naturligvis være forskel på relevansen, alt efter om dit barn er otte eller 17 år, men med brevet her sender vi en bred appel til alle forældre på skole- og ungdomsuddannelsesområde.

Hvad kan du gøre?

Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Anbefalingen fra myndighederne om at aflyse sociale arrangementer gælder dels private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv. Dels gælder det sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester, fælles morgenmad, lejrskoler og studieture. Tiltagene gælder indtil videre til den 4. oktober 2020.

Du kan opfordre dine børn, der er nået til den alder, at de har mobiltelefon, til at bruge ’smittestop’-app’en. Og gå gerne selv forrest. Du kan finde app’en på smittestop.dk

Du kan vise dine børn, at man kun krammer de venner, som man i forvejen ses meget med og er tætte på. Og at man stadig godt kan være i kontakt med andre venner via for eksempel sociale medier.

Du kan fortælle dine børn – hvis de er nået en alder, hvor det giver mening at tale om det – at der for alle coronasmittede er en risiko for senfølger. Og at der stadig er meget, vi ikke ved om corona, så derfor er det vigtigt, at vi alle bidrager til at bremse smitteudviklingen.

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece rettet til netop de unge, som du måske kan bruge.

Det her er vores forslag. Du kan sikkert finde på mange flere. Det vigtigste er, at vi alle gør noget. 

For lad os til sidst slå fast: Ingen af os kan bekæmpe corona alene. Vi er nødt til at stå sammen.

På forhånd mange tak for indsatsen og hjælpen.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil

 

Har dit barn symptomer på Corona / Covid19, se i nedenstående diagram, hvad du skal gøre:

Forstør billedet for at gøre det tydeligere - eller se en vedhæftet pdf-version eller se på Aula.

Flowchart

Særlige Corona informationer fra Engesvang Skole - vedrørende opstart af skoleår 2020/21

Kære forældre

Vi er her efter sommerferien på nogle områder kommet nærmere en mere normal skolegang for eleverne, men må samtidig varsle, at der fortsat er en del Corona hensyn at tage. I nedenstående oversigt kan I danne jer et overblik over, hvordan vi starter skoleåret op. I er meget velkomne til at snakke med jeres børn om nedenstående samt det medsendte bilag om indgange, håndvaske og toiletter inden mandag. Vi vil selvfølgelig også hjælpe og guide eleverne fra første skoledag. Vi kan fortsat ikke udtale os om, hvor lang tid vi skal have særlige foranstaltninger på skolerne, men vil som i foråret/sommeren løbende holde jer orienteret, når der er nyt at fortælle. Hvad bliver tættere på normal skolegang fra 10. august?

Klasselokaler: Alle elever kan nu vende tilbage til egne (eller deres nye faste) klasselokaler. Ingen klasser vil blive holddelt i flere lokaler, da vi kan efterleve de nuværende krav i alle lokaler. Hermed bliver alle faglokaler også klar til normal brug igen.

Skolefagene: Alle fag kommer til at køre igen, herunder også alle de praktisk/ musiske fag. I nogle fag vil der fortsat være helt specifikke hensyn, der skal tages, og i alle fag vil der være aktiviteter, som lærere og pædagoger må forholde sig særligt til og eventuelt justere i forhold til de sundhedsmæssige hensyn. AKT, 2-sprogsundervisning og faglig supplerende undervisning: Må nu starte op igen. Indsatserne vil begynde, så snart organiseringen er på plads.

Skoleskemaet: Alle elever vender tilbage til normalt timetal og mødetimer som skitseret i de skemaer, som eleverne fik før sommerferien. Biblioteket: Vi kan nu åbne mere op for udlån igen. Der vil dog fortsat ikke være helt normal praksis på alt – eleverne får mere info om dette i klasserne.

SFO’en: Børnene er vendt tilbage til SFO-lokalerne og er mindre holddelte. For SFO’en henvises i øvrigt til mere specifikke informationer på Tabulex. Disse områder er fortsat berørt på følgende måde:

Computerne: Der skal stadig være særlig opmærksomhed på rengøring af computerens overflade hjemme. Desuden gælder det fortsat, at eleverne er opmærksomme på fuld opladning ved skolestart.

Drikkedunke: Vi anbefaler, især med nuværende vejrudsigt, at børnene medbringer to fyldte drikkedunke hver dag.

Fag med særlig opmærksomhed: Eleverne vil få særlig guidning om regler i specifikke fag. Fx kan det nævnes, at der i musik ikke bliver fællessang i musiklokalet (pga 2 meters regel), og at der i idræt vil være fokus på at undgå aktiviteter og idrætsgrene med høj grad af fysisk kontakt.

Frikvartererne: Vi vil fortsat have eleverne inddelt i zoner, men dog sådan, at henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling vil kunne være i samme zone. Det vil fortsat være obligatorisk for alle elever at være ude i frikvartererne, og der vil også være flere voksne i tilsynet udenfor end normalt. Fællessamlinger: Vi kan desværre ikke starte fællessamlingerne op endnu. Dette vil være gældende så længe afstandskravet ved fællessang er 2 meter. Hygiejne/vask: Alle elever (og medarbejdere) skal fortsat vaske hænder, når de møder ind på skolen – og på specifikke steder (se udsendte plan). Efter hvert frikvarter skal der ligeledes altid vaskes hænder. Derudover vaskes der hænder og afsprittes efter lærernes/pædagogernes anvisning. Her vil der være øget fokus i fag, hvor der er hyppigere deling af fysiske materialer.

Indgange, håndvaske og toiletter: Hver årgang har sine egne, dog deler flere årgange indgangsområder. 

Legetøj: Vi må fortsat kun bruge det legetøj, som kan rengøres dagligt. Det vil fortsat sætte store begrænsninger.

Mobiltelefoner: Skolen er fortsat fri fra mobilen – dette gælder også igen for udskolingen. Eleverne skal dog fortsat opbevare mobilen i egen taske – og ikke aflevere den i klassens boks.

OL-dagen: Vores traditionelle OL-dag den første fredag i september må indtil videre udskydes. Ideen med at lave aktiviteter på tværs af årgange står i fuldstændig kontrast til vores Corona hensyn lige nu. Vi håber at kunne afvikle den populære dag i foråret i stedet for.

Rengøring: Der er fortsat øget fokus på rengøring i lokalerne. Alle lokaler og flader rengøres dagligt én gang.

Skoleboden: Vi afventer lige nu mere vejledning fra skoleafdelingen i forhold til regler på dette område. Indtil vi har en sikker model for genåbning, forbliver skoleboden lukket. Vi vil dog gerne tilføje, at det er et område, vi vil arbejde hårdt på at få åbnet, hvis det overhovedet er muligt. Sygdomssymptomer: Intet er ændret her. Er der de mindste tegn på hoste, forkølelse, feber eller andre Corona relaterede symptomer holdes barnet hjemme indtil han/hun har været symptomfri i 48 timer. Vi appellerer desuden til, at man får børnene testet for Covid 19 ved mistanke. Hvis en person i husstanden er testet positiv, skal barnet/børnene ligeledes holdes hjemme. Hvis et barn testes positiv med Covid 19 skal skolen straks kontaktes. Ved smittetilfælde på skolen, uanset om det er en medarbejder eller en elev, orienterer skolen relevante hjem ud fra den vejledning, vi modtager i den konkrete sag. Vi har hidtil ikke haft smittetilfælde på skolen, og håber at kunne holde denne statistik . Vi har oplevet stor opmærksomhed fra jer forældre i forhold sygdomssymptomer hos jeres børn. Vi er fortsat afhængige af hinanden her, så vi sammen hjælper med at holde smittespredningen nede.

Spørgsmål vi forestiller sig nogle kunne stille sig: Skal børnene bære maske i skolebus?: Der kom i sidste uge en anbefaling fra myndighederne om at bære maske i kollektiv trafik ved myldretid / når mange er med bussen. Er I som forældre utrygge ved status i skolebussen, kan det være en god ide at sende en maske med eleven. Hvad med fødselsdagsfejring?: Der findes heller ikke her en specifik vejledning til skolerne. Vi har besluttet, at vi giver tilladelse til, at børn kan medbringe noget til uddeling, såfremt det er i individuel indpakning. Må vi forældre komme på skolen?: Forældre må gerne komme ind på skolen – også uden at kontakte kontoret først. Vi er således igen begyndt at indkalde til møder, og der kan fortsat være tidspunkter, hvor man som forælder har en relevant begrundelse for at gå ind. Af hensyn til at minimere smittespredning og antallet af personer på skolen, henstiller vi dog fortsat til, at man kun går ind på skolen, hvis det er nødvendigt. Dette var ordene i denne omgang. Vi håber, I fortsat vil vise forståelse for og bakke lige så godt op om vores anbefalinger og tiltag, som tilfældet har været før sommerferen. De bedste hilsner og god, sommervarm weekend, når I kommer dertil. Claus Bredahl

Dokumenter

Flowchart

Shape Created with Sketch.