Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Ordensregler

Skolens ordensregler.

Skolens værdigrundlag samt de tre PALS kernekomponenter ansvar, respekt og omsorg er fundamentet for samværet i skolens hverdag, og vi har formuleret følgende retningslinjer:

1. Alle er ansvarlige for, at skolen er et rart og godt sted at være.

 2. Al færdsel i skolebygningen foregår som beskrevet i skolens forventningstavler for de enkelte arenaer. Forventningstavlerne er hængt op i klasserum og faglokaler, på gangarealer, på toiletter og i udearealer.

 3. I frikvarteret må eleverne opholde sig i skolegården eller inde. Der findes forskellige inde- og udeordninger for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingen.

 4. Ingen elever må forlade skolen uden tilladelse. Dog har 9. årgang lov til at forlade skolen i 12-frikvarteret én gang om ugen. (Dagen fastlægges efter deres skema.)

5. Skolen er mobilfri skole.                    
”Fri fra mobilen” understøttes af positive forventninger til og positiv opmærksomhed om elevernes ”rigtige” adfærd.

Forudsigelige konsekvenser ved overtrædelse af skolens forventning:

1.gang: Den voksne tager en samtale med eleven og giver en skriftlig meddelelse til hjemmet. Det pointeres, at forventningen er, at det ikke gentager sig. Der gives en ”advarsel” om efterfølgende konsekvens.

2.gang: Ledelsen inddrages – der foretages samtale med både elev og forældre.

Registrering: Der opbevares en liste med elevernes navne i opbevaringsskabet til registrering af ”overtrædelser”, så alle kan følge med i historikken.

Fritagelser: a) Der kan laves en individuel fritagelse for ”Fri for mobilen”. Dette er personalets vurdering/afgørelse. b) Der kan laves en kollektiv fritagelse, når mobilen skal indgå i en pædagogisk sammenhæng.

Medarbejderne: Som udgangspunkt har personalet ikke mobilen fremme blandt eleverne.

 

Computere.
Der findes aftaler om brug af skolens computere. For elever fra 0. til 2. klasse gælder det, at computerne opmagasineres på skolen, mens eleverne fra 3. til 9. klasse tager computeren med hjem og medbringer den i skolen dagligt. I forbindelse med udlevering af computere til eleverne medfølger der en forældrekontrakt, der specifikt fortæller om regler og aftaler for brugen af disse. Denne kontrakt er også udgangspunktet for dialogen mellem skole og hjem, hvis der sker tilskadekomst af computerne.