Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Inklusion

Inklusion er et pædagogisk princip, der handler om, at alle børn - uanset deres særlige behov eller forudsætninger - har ret til at deltage aktivt i uddannelse, sociale fællesskaber og samfund.

Fælles værdisæt: Det er en forudsætning at ledelse, lærere og pædagoger har nogenlunde ens forestillinger om, hvorfor der arbejdes med inklusion og hvordan.

Skolens værdigrundlag:

  1. Alle er en del af skolens fællesskab(er):
  2. Vi møder hinanden med tillid:
  3. Den enkeltes gåpåmod styrkes:

Hvorfor:

Den politiske vision

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har truffet en beslutning om, at der skal udvikles lokale undervisnings- og fritidstilbud, der bygger på "de nyeste tanker om inklusion".

Det betyder, at vi søger at skabe muligheder for udvikling, læring og trivsel for alle børn i deres nærområde;

har fokus på den enkeltes potentialer og muligheder for deltagelse; har børnenes mestring af eget liv som omdrejningspunkt for det pædagogiske arbejde

 

Hvad sætter inklusion fokus på?

• At alle børn har ret til at føle sig som en værdifuld og naturlig del af fællesskabet.

• At fællesskabet og de gode relationer er afgørende og nødvendige for børnenes/de unges udvikling og læring.

• At læringsmiljøet og det sociale miljø på skoler tilpasser sig de børn og unge, der går på skolen.

• At vores børn lærer at forstå og anerkende forskelligheder – kendskab giver venskab.

• At alle børn er unikke personligheder med egne behov og kompetencer!

• At børn med særlige behov og forudsætninger har større udviklingsmuligheder ved aktivt at deltage i fællesskabet og lære at mestre deres liv.

Med inklusion og fællesskaber som vision, vil vi på Engesvang Skole:

- skabe muligheder for udvikling, læring og trivsel for alle børn i deres nærområde

- have fokus på den enkeltes potentialer og muligheder for deltagelse

- have børnenes mestring af eget liv som omdrejningspunkt for det pædagogiske arbejde

- i alle strategier og handlinger søge at modvirke stigmatisering, marginalisering og eksklusion af børn.

- i nogle tilfælde kan eksklusion også være inklusion!

Se resten på vedhæftede fil.

 

 

Dokumenter