Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

PALS

Engesvang Skole er en PALS-skole.

  • PALS er et evidensbaseret/informeret program med en række kernekomponenter til fremme af positiv adfærd à en skolekultur som støtter elevernes sociale og skolefaglige færdigheder. En positiv, ressourcefokuseret tilgang. (Positiv psykologi)
  • Bygger på en systemisk tænkning
  • Fokus på det anerkendende element
  • PALS er skoleomfattende og involverer hele personalegruppen

 

PALS er en forkortelse for positiv adfærd i læring og samspil.

 

PALS er - som navnet signalerer – en metode til at forebygge adfærdsproblemer i skolen. Pals involverer alle elever og alle ansatte.

PALS handler om at lære eleverne nogle få regler (forventninger), som er vigtige for at få hverdagen til at fungere så godt som muligt. Derfor skal alle elever undervises i forventet adfærd og sociale færdigheder, og de skal være fortrolige med såvel opmuntringer, belønninger og konsekvenser.

Eleverne skal opleve, at de voksne taler venligt til dem, og beskeder skal gives på en måde, der fremmer samarbejdet mellem børn/unge og voksne.

Personalet har fokus på følgende:

Vi skaber et positivt og anerkendende læringsrum (miljø).

Vi er tydelige i vores forventninger til elevernes adfærd.

Vi arbejder med børnenes individuelle og kollektive sociale mestring.

PALS har følgende kernekomponenter

 

  • Gode, præcise beskeder.
  • Ros og opmuntring.
  • Være anerkendende.
  • Positiv involvering.
  • Regulering af følelser.
  • Håndtering af problemadfærd. (værktøjer og støttetiltag)
Dokumenter

PALS folder til nyansatte 2023.pdf

Shape Created with Sketch.